Didactiek

Uit schermwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Een maître zal in zijn rol van leraar kennis willen overdragen. Hiervoor bestudeert hij hoe dit effectief en snel kan doen. Didactiek is de wetenschapsdiscipline die zich bezighoudt met de vraag hoe kennis, vaardigheden en leerhoudingen of attitudes door een leerkracht kunnen worden onderwezen aan leerlingen/studenten.[1]

1 Didactische werkvormen[bewerken]

Didactische werkvormen zijn gedragingen van trainers, zoals het geven van instructie en opdrachten, of het laten samenwerken van de kinderen of de studenten[2]. Een belangrijke vraag daarbij is: wil je als trainer zelf veel leiding, of wil je dat de kinderen of studenten actief leren? Het is belangrijk dat de trainer veel didactische werkvormen tot zijn beschikking heeft, want dan kan hij per situatie bekijken welke werkvorm het meest geschikt is.

De didactische werkvormen zijn grofweg in vijf groepen onder te verdelen:

  1. Instructievormen. Door de trainer gestuurd. Meestal ligt het accent meer op de leerstof dan op de leerling of de student, maar ondanks dat kan de leerling of student erg actief zijn. Deze vormen zijn geschikt voor het doorgeven van informatie of het inleiden in een nieuw onderwerp. Voorbeeld zijn: doceren, vertellen, of demonstreren (Plaatje – Praatje – Daadje).
  2. Interactievormen. Hierbij kunnen leerlingen of studenten kennis, ervaringen en vragen met elkaar uitwisselen. Deze vormen zijn geschikt om kinderen of studente de leerstof te laten verwerken. Voorbeelden zijn: kringgesprek of discussie.
  3. Opdrachtvormen. Leerlingen of studenten krijgen taken, die ze vervolgens zelfstandig of met anderen uitvoeren. Het gaat hierbij niet alleen om het product, maar ook om het proces. Er wordt een beroep gedaan op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.
  4. Samenwerkingsvormen. De leerlingen of studenten werken samen aan een gezamenlijk doel. De groepssamenstelling kan gebaseerd zijn op interesse, ontwikkelingsniveau, of vorderingen. Hiervoor is de klassikale lesvorm uiterst geschikt.
  5. Spelvormen. Hierbij is er onderscheid tussen vrij en geleid spel. Voorbeelden zijn een leerspel of een rollenspel (jij bent de aanvaller, en jij bent de verdediger).

Bij de Trainer/Coach opleiding van de K.N.A.S. worden alle vijf didactische werkvormen aangeleerd.

2 Bronnen[bewerken]

  1. http://nl.wikipedia.org/wiki/Didactiek
  2. http://wij-leren.nl/leeromgevingen.php