Leeromgeving

Uit schermwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Een schermmeester moet en krachtige leeromgeving creeren om schermers te laten bloeien en groeien.

1 Kenmerkingen krachtige leeromgeving[bewerken]

Een krachtige leeromgeving is een omgeving waar de leerling zelf vorm en inhoud geeft aan zijn leren: eigen keuzes maken.[1]

Professor Lodewijks heeft zes kenmerken van een krachtige leeromgeving geformuleerd [2][3]:

 1. Ze moeten compleet en rijk zijn: Hiermee bedoelt hij vooral dat ze uitdrukkelijk gericht zijn op begrijpen en voldoende afwisseling bieden.
 2. Ze moeten uitnodigen tot activiteit: Het gaat erom dat de leerling iets met de leerstof doet, tot denkactiviteiten oproept en uitdagend is.
 3. Ze moeten realistisch zijn of tenminste naar verwijzen: Dat wil zeggen dat ze leerlingen laten ervaren dat leren situatie- en inhoudsgebonden is. Ook maken ze de leerling duidelijk wat ze met de verworven kennis en vaardigheden wel en niet kunnen doen.
 4. Ze moeten modellen bevatten en voorzien in coaching: Als model demonstreert de trainer of de leeromgeving welke leer- en denkactiviteiten kunnen worden ingezet. De coach biedt ondersteuning bij het selecteren en uitvoeren van deze leer- en denkactiviteiten.
 5. Ze moeten de navigatie langzamerhand overlaten aan de lerende: Dat betekent dat in het begin van een leerproces veel sturing in de schermtechnieken wordt gegeven, en dat deze geleidelijk aan, wanneer de leerling daar aan toe is meer wordt verwacht aan en meer ruimte wordt geboden voor zelfsturing door de leerling.
 6. Ze moeten systematisch het besef van eigen bekwaamheid bij het kind ontwikkelen: Door van tijd tot tijd het leren af te zetten tegen – ook zelf bepaalde – normen kan de leerling zicht krijgen op de mate waarin hij/zij competenter is geworden. Dit besef van eigen bekwaamheid kan namelijk een belangrijke motiverende rol spelen bij het leren. Als voorbeeld is binnen de schermsport in Nederland het Brassard systeem ontwikkeld.

2 Stappenplan naar een positief leerklimaat[bewerken]

De reader "Training Praktijkbegeleiding in de sport"[4] noemt in de volgende stappen om een postief leerklimaat te creëren:

 1. Plan een kennismakingsgesprek
 2. Begeleid de deelnemer bij het opstellen van het persoonlijk leerplan
 3. Zorg voor open communicatie en dialoog
 4. Zorg voor interactie en samenwerking
 5. Tolereer fouten en missers
 6. Geef de deelnemer ruimte om te experimenteren
 7. Ondersteun het leerproces van de deelnemer

3 Veilig sportklimaat is positief leerklimaat?[bewerken]

Het valt te beargumenteren dat een goede leeromgeving en een veilig sportklimaat inherent hetzelfde zijn WANNEER de visie en de doelen van de sporter en de omgeving op één lijn liggen en ontwikkeling en groei een integraal onderdeel zijn van de sportbeleving[citation needed]. In ieder geval is een veilig sportklimaat een voorwaarde voor een goede leeromgeving.


4 bronnen[bewerken]

 1. http://klas.jouwweb.nl/didactisch/krachtige-leeromgeving
 2. http://nl.wikipedia.org/wiki/Leeromgeving
 3. http://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/6897/5727.pdf?sequence=2 Krachtig leeromgevingen, door Prof. Dr. P.R.J. Simons
 4. Calibris - Training Praktijkbegeleiding in de de sport - Materiaal voor de praktijkbegeleider. April 2010 - Dit trainingsmateriaal is samengesteld door Calibris en de Academie voor Sportkader (NOC*NSF). De Atletiekunie, KNGU, KNVB, KNZB, NHV, KNSB en ROC Graafschap College hebben hier ook een bijdrage aan geleverd.