Mentale technieken

Uit schermwiki
Ga naar: navigatie, zoeken


1 Mentale technieken[bewerken]

Met name via de oosterse filofie en gebruiken zoals Yoga, zijn vele “mentale” technieken tot beschikking van de atleet, zoals:

 • zelfspraak,
 • zelfhypnose,
 • ademhalingstechnieken,
 • autogene training,
 • inbeelding / visualisatie / ideomotortische training, etc.
 • verankering
 • ritueel ontwikkelen

2 Autogene training: Koppelen van gedachten en fysiologische reacties[bewerken]

De atleet kan de principes van conditionering, belonen en bestraffen ook zelf gebruiken voor zijn mentale training. In technieken zoals de autogene training worden door herhaling bepaalde gedachten gekoppeld aan een fysiologische reactie (die weer opgeroepen wordt met bijvoorbeeld ademhalingstechieken). Zo kan men door deze handeling (bijvoorbeeld ademhaling) snel een fysiologische EN mentale staat oproepen.

Een mogelijkheid om deze koppeling te bewerkstelligen is het gebruik maken van:

 • trigger-touch-points: speciale punten die je aanraakt op je lichaam zodat een staat wordt opgeropen
 • triggerwoorden: woorden die een bepaalde reactie oproepen
 • triggerbewegingen: koppelen van bepaalde reactie aan een motorische beweging, zoals het knijpen in je wapen.

3 Het oproepen van gapen[bewerken]

Het oproepen van gapen heeft een positief, ontspannend effect[1]

4 Doelen stellen[bewerken]

Ook doelen maken/zetten volgens het SMART-principe is een krachtig hulpmiddel. Deze doelen kunnen gaan over de hele het meerjarenplan, het jaarplan, wedstrijd en een individuele training. Een stappenplan voor het (gezamenlijk) stellen van doelen zou er in de schermsport als volgt uit kunnen zien:

 • Analyse
  • Wat is er aan de hand?
  • Wat is de huidige status en wat is de gewenste status (het grotere doel)?
  • Wat is het verschil en hoe ga ik dat verschil overbruggen (de subdoelen)? (vergelijk het didactische model van van Gelder)
 • Synthese
  • Wat is de doelstelling waar ik me op wil focussen?
  • Is er onderscheid te maken tussen de prestatie (doel intern voor de schermer) en het resultaat (doel extern ten opzichte van de anderen)? Het is in een groeiproces vaak raadzaam om resultaatdoelstellingen ondergeschikt te maken aan prestatiedoelstellingen.
  • Zijn de doelstellingen SMART?
   • Specifiek: concreet en duidelijk.
   • Meetbaar: je kan precies aangeven waaruit het resultaat bestaat. Het is in een training niet altijd nodig om de doelen objectief meetbaar te maken, soms is subjectieve beleving ook voldoende.
   • Acceptabel: het is een redelijke eis en beide partijen zijn het erover eens.
   • Realistisch: een haalbare opdracht.
   • Tijdsgebonden: hoeveel tijd staat ervoor, wanneer wordt gestart en opgeleverd.
 • Implementatie
  • Welke afspraken moeten we maken?
  • Wat moet georganiseerd worden om de doelen te halen?
  • Maken van een plan en uitvoerern van het plan zelf
 • Evaluatie
  • is het (sub)doel gehaald?
  • wat is de invloed op het grotere doel?
  • moeten er nieuwe doelen gesteld worden? >> terug naar de analyse

5 In het schermen[bewerken]

Kogler[2] noemt veel technieken, waarbij hij zich vooral heeft laten inspireren door Yoga.

6 Bronnen[bewerken]

 1. http://www.upenn.edu/gazette/1109/expert.html
 2. Aladar Kogler: One Touch at a Time: Psychological Aspects Of Fencing, 2004