Niveaus

Uit schermwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

1 niveaus[bewerken]

Zowel de opleiding voor schermleraren, als de sport vallen in te delen in niveau's. Onderstaande tabel tracht deze te koppelen: Uiteraard is dat enigszins geforceerd: sommige niveau's zijn puur naar prestatie (NPC*NSF), andere naar kennisniveau (opleiding), andere naar leeftijd (LTAD)

Schermleraar niveau 1 2 3 4 5
Schermleraar term Animateur Moniteur Prevot Maître Bondcoach/ Internationaal
Oude term B-Diploma C-diploma
Beschrijving KNAS[1] Opvang nieuwe leerlingen, ouders, basisbegrippen en handelingen e.d. Je geeft les onder begeleiding van een schermleraar op 1 of meerdere wapens. Je hebt een goede eigen vaardigheid op 1 of meerdere wapens. Je geeft zelfstandig les op alle wapens en kunt schermleraren niveau 2 begeleiden. Je hebt een zeer goede eigen vaardigheid lesgeven op tenminste 1 wapen en kunt tenminste op niveau 2 lesgeven op de andere 2 wapens. Je werkterrein ligt met name bij de recreatieve schermers." Het oude C-diploma. Je hebt een uitstekende eigen vaardigheid op tenminste 1 wapen, en kunt leerlingen op regionaal [suggestie BW: nationaal] niveau trainen. Als 4 maar nu kun je schermers begeleiden naar een internationaal niveau. (opleiding buiten NAS-kader)
omschrijving algemeen wedstrijdsport
(ongeorganiseerde sport) recreatiesport competitiesport prestatiesport topsport
in de recreatiesport gaat het om de meest basale vorm van sportbeoefening. Hierin wordt enkel "vrij" gesport. in de competitiesport gaat het om jezelf meten met anderen. Hierin wordt gesproken van wedstrijdsport. in de prestatiesport gaat het om de hoogste vorm van wedstrijdsport zonder dat het topsport is. in de topsport gaat het om de allerhoogste vorm van sportbeoefening
kernwoorden lekker sporten / bewegen / gezelligheid beter worden / wedstrijden spelen / trainen de beste zijn / promoveren / op niveau trainen de beste van het land / de wereld willen zijn
Definitie NOC*NSF valt buiten de scope van de bonden breedtesport "Je bent topsporter als je internationaal op het hoogste seniorenniveau (EK's, WK's en Olympische Spelen) meedoet, binnen een erkend topsportprogramma."[2]
Definitie 1979[3] Bewegingscreatie. een vorm van recratie die sportvormen gebruikt zonder stringente binding aan de officiële regels of aan een georganiseerd wedstrijdverband Recreatiesport, de sport die met inachtneming van de officiële regels (hoewel niet altijd in gereglementeerd wedstrijdverband). in de eerste plaats wordt bedreven om de ontspanning en de mogelijkheid tot sociaal contact. Deze vorm van sport kan zowel binnen het georganiseerd verband van de sportbonden, als daarbuiten worden beoefend. Algemene wedstrijdsport, de sport die op verschillende prestatieniveaus in de sportbonden is georganiseerd en in de eerste plaats gericht is op de prestatie die in een wedstrijd wordt geleverd. Topsport, het deel van de wedstrijdsport waarin op nationaal en internationaal niveau kampioenschappen worden betwist.
Definitie KNAS NVT "het stimuleren en het verbeteren van de kwaliteit van (scherm)sportbeoefening voor iedereen, in de breedste zin van het woord. Er wordt ook wel gezegd: breedtesport is alles wat geen topsport is. Een onderscheidend kenmerk van breedtesport versus topsport is dat, waar topsport zaken als progressie, prestatie en resultaat centraal stelt, breedtesport zich met name richt op plezier en succesbeleving in het schermen."[4] Wedstrijdsport speelt zich af in het gebied tussen recreatiesport en topsport. De informatie in de volgende pagina's zullen dan vooral die sporter aangaan die (nog) geen topsporter is maar meer zoekt dan alleen de gezelligheid van de vereniging. "Zij die presteren op het niveau van finales van Europese- en Wereldkampioenschappen (A-categorie) en/of Olympische Spelen, .... (zie referentie)[5]
Richtlijn norm schermen Beoefenaars van bijvoorbeeld HEMA buiten een sportbond De KNAS heeft als bond 3000 leden. Ongeveer 93% daarvan is recreatiesporter. Als je op de Nederlandse ranglijst staat. (ongeveer 11%) Meer dan 1000 punten op de NL-ranglijst (sr, jr en cadetten) (1%) IIG: Boven de 2000 punten & wereldranglijstpunten, EK/WK-deelname (0,3%)
Aantallen schermers in NL NVT 2862[6] 315[7] 40[8] 10
Degen NVT 1500 130 13 (sr) + 2(jr) + 4(ca) = 19 2
topclub (schatting)[9] NVT 70 40 12 5
Gemiddeld profiel NL-club NVT 40 4 1 0
LTAD Active/FUN/Leaning to train Trainen om te strijden Trainen om te winnen (M 16+) Trainen om te winnen (M 19+)

2 bronnen[bewerken]

  1. KNAS opleiding Schermleraar 1 t/m 5, 2013
  2. NOC*NSF-website Topsportstatus
  3. Recreatief Sporten, 1979, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolder
  4. KNAS: meerjarenbeleidsplan breedtesport 2005-2008
  5. KNAS-website: Wat is topsport: ... uitgaande van een voldoende aantal internationale vertegenwoordigers in de tak van sport en sportbeoefenaars die door hun jeugdige leeftijd en/of door hun gebrek aan ervaring nog niet rijp zijn voor wedstrijden op het hoogste internationale niveau, maar die de belofte inhouden om tot de A-categorie te gaan behoren. Topsport bevat alle activiteiten die leiden tot een nationale vertegenwoordiging op internationale kampioenschappen. Alle Nationale kampioenschappen en Nationale toernooien vallen hier dus niet onder. NOC*NSF beperkt de topsportdefinitie dan nog verder tot de beste 8 van de wereld. Een sporter die de potentie heeft om het hoogste in zijn of haar sport te bereiken en daartoe ten minste 20 à 25 uur per week aan die sport wil wijden. Werk of studie daarnaast is niet onmogelijk, maar topsport is in feite een beroep dat je in deeltijd of voltijds beoefent."
  6. KNAS website: verenigingen.
  7. grove telling aan de hand van de ranglijst september 2014 over verschillende categoriëen: 50+130+30+60+15+30.
  8. grove telling aan de hand van de ranglijst september 2014 over verschillende categoriëen.
  9. geteld is met Den Bosch als voorbeeld