Schermdocenten

Uit schermwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

1 Nederlandse Akademie van Schermleraren[bewerken]

De schermleraren hebben zich verenigd in de NAS: Nederlandse Akademie van Schermleraren. De NAS is opgericht in 1930. Als de vereniging van aan Nederland verbonden schermleraren heeft zij de functie van beroepsorganisatie en probeert voortdurend een aantal doelstellingen te verwezenlijken, waaronder het bijscholen van schermleraren, het behartigen van relaties naar de nationale en internationale schermsport en contact onderhouden met zusterorganisaties. Verder heeft de NAS als belangrijk doel om de onderlinge contacten tussen schermleraren te bevorderen.

2 Niveau's[bewerken]

De NAS/KNAS hanteren de volgende niveau's, die gelijkgesteld worden aan de Trainer-Coach-niveau's van de NOC*NSF:

TC1: Animateur
Opvang nieuwe leerlingen, ouders, basisbegrippen en handelingen e.d.
TC2: Moniteur
Je geeft les onder begeleiding van een schermleraar op 1 of meerdere wapens. Je hebt een goede eigen vaardigheid op 1 of meerdere wapens.
TC3: Prevot (Het oude B-diploma)
Je geeft zelfstandig les op alle wapens en kunt schermleraren niveau 2 begeleiden.
Je hebt een zeer goede eigen vaardigheid lesgeven op tenminste 1 wapen en kunt tenminste op niveau 2 lesgeven op de andere 2 wapens. Je werkterrein ligt met name bij de recreatieve schermers.
TC4: Maître (Het oude C-diploma)
Je hebt een uitstekende eigen vaardigheid op tenminste 1 wapen, en kunt leerlingen op regionaal niveau trainen. Instroomeis:Diploma: LBO/VBO of MAVO of overgang 3-4 Havo/VWO .
Uitzondering: Je hebt het diploma 3 incl. het diploma van het CIOS, ALO of Akte J. incl. een uitstekende eigen vaardigheid lesgeven op tenminste 1 wapen en kunt leerlingen op regionaal niveau trainen
TC5: Topcoach
Als 4 maar nu kun je schermers begeleiden naar een internationaal niveau. Hiervoor worden er o.a. cursussen gegeven op de hoge school van Amsterdam en het Hanze instituut voor sportstudies, ook is er een cursus voor talentcoach.

3 Opleiding[bewerken]

De NAS en KNAS geven 2-jaarlijks een opleiding op bovenstaande niveaus. Meer informatie kan gevonden worden in het stuk "KNAS opleiding schermleraar 1 t/m 5", of deze brief van de knas.