Wedstrijdcoaching

Uit schermwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

In een perfecte wereld zou een coach zijn leerlingen naar een wedstrijd bregen en ze een paar uur later komen halen. Tijdens de partij kan een coach een schermer begeleiden door vanaf de zijkant te coachen:

 • de schermer ondersteunen
 • didactische overbrenging > de schermer iets leren
 • observeren > zelf meer leren over de eigen leerlingschermer.

1 Verwachtingen en competenties[bewerken]

Over het algemeen verwacht een student van zijn TC tijdens de wedstrijd dat deze:[1]

 • helpt bij de warming-up en andere voorbereidingen
 • informatie verschaft over tegenstanders. Of op basis van herinnering, of door tijdens de voorrondes te observeren en de conclusies door te spelen.
 • tijdens de poule: bijsturen van de tactische keuzes.
 • tijdens de directe eliminaties helpen met het plan om de tegenstander te verslaan. Hetzij voor de wedstrijd, hetzij tussen de manches door.
 • mentale ondersteuning biedt
 • feedback geeft en evalueert na afloop van de wedstrijd.

Echter, de competenties van een TC(4) gaan verder, waaronder begeleiding van het begeleidingsteam, wedstrijdanalyse, etc, etc.

2 Onderlinge afspraken over het coachen[bewerken]

Voor een wedstrijd spreken TC en de atleet af hoe er gecoached wordt[2]: of gecoached wordt,

 • in welke phasen van de partij iets wordt gezegd,
 • terminologie,
 • toon waarop de informatie verstrekt wordt, dan wel aangemoedigd wordt,
 • vastleggen wat en hoe men zelf iets tegen de coach zou kunnen zeggen
 • zich "openen" voor coaching => coachbaar zijn.

3 relevante regels uit het reglement[bewerken]

Over het algemeen geldt dat wat voor de schermers geldt ook voor TC-s en anderen uit het begeleidingsteam geldt (zie t.81). Volgens de regels is er (vrijwel) geen onderscheid tussen een toeschouwer en de coach. Verder geldt met name dat niemand de goede orde mag verstoren. Dat kan tijdens de ontmoeting het verstoren van de wedstrijd zijn (zie t.82)[3]

Belangrijk is ook dat volgens de regels, de coach NIET mag praten/interacteren met de scheidsrechter (tenzij hij team-captain van het equipe is). Uiteraard is er in de praktijk wel uitwisseling tussen de scheidsrechter en de coach. Die moet dan constructief zijn. Afgeraden wordt om de scheidrechter tijdens de partij te laten inzien hoe hij zou moeten interpreteren[1]. Dan kan je wel NA de partij in discussie.

t.81 De voorschriften [met betrekking tot de tuchtregels] ... zijn van toepassingen op alle personen die deelnemen .. onverschillig welke rol zijn hierbij spelen(...trainers...) ... [en] worden in de de volgende artikelen aangeduid als 'schermers'.
t.82 Allen die deelnemen aan of aanwezig zijn bij een schermwedstrijd moeten de orde bewaren en het goede verloop van de wedstrijd niet verstoren. Gedurende de partijen mag niemand dicht bij de loper komen om de schermers aanwijzingen te geven, de scheidsrechter te bekritiseren of de secondanten te beledigen of hen lastig te vallen op welke manier dan ook.
t.83 De scheidsrechter en/of de Technische Directie kunnen ... besluiten tot het verwijderen uit de wedstrijdzaal met of zonder waarschuwing, van iedere persoon die door gebaren, houding of woorden de orde of het goede verloop van de wedstrijd verstoort. (vergelijk t.96.3
t.92 De trainers, verzorgers en technici mogen zich tijdens de wedstrijden niet bij de schermers binnen de afzetting van het wedstrijdterrein begeven.
0.23 De partijen van directe eliminatie gaan tot 15 treffers, gedurende maximaal 9 minuten verdeeld in 3 periodes van 3 minuten met een pauze van een minuut tussen de periodes, waarin de persoon aangewezen vóór de partij op kan treden ten behoeve van zijn schermer.

4 scheidsrechterinterpretatie van 'coachen' in de wedstrijdpraktijk[bewerken]

In de schermpraktijk verschilt de interpretatie van het reglement op wedstrijden sterk.

 • iedere scheidsrechter reageert anders afhankelijk van de soort wedstrijd, wedstrijdspanning, niveau van de schermers, etc.
 • er zijn ook internationaal grote 'culturele' verschillen. [4]

belangrijk is het verschil tussen coachen en aanmoedigen:

 • over het algemeen wordt onder coaching verstaan: het geven van specifieke technische en tactische aanwijzingen. Voorbeelden: "kleinere stappen", "parade 6", "dubbel ijzer", "ga samengesteld".
 • Over het algemeen wordt aanmoedigen tijdens de gevechtsgang getollereerd, mits het geen coaching is. Voorbeelden zoals 'kom op' of 'ga door' worden getollereerd.
 • Lastig zijn de psychologische aanwijzingen die er precies tussenin vallen, zoals: 'op je tenen', 'gebruik je hersens', 'hou (druk) vast' en 'goed! precies volgens plan'.

Interpretaties van de regels op verschillende niveau's in Nederland:

 • Op Nederlandse NK's wordt soms aanmoedigen door de coach niet toegestaan. Scheidsrechters interpreteren dit dan als coaching.
 • Op Nederlandse recreatieve wedstrijden wordt coachen, mits binnen redelijke toon, toegestaan. Op nationale wedstrijden niet. Op internationale wedstrijden wordt coachen tussen de gevechtsgang door vrijwel altijd toegestaan. Interessant is deze quote:
  "At some point, I'd guess [around 1997], the USFA issued an "interpretation" of the rule that said that it allowed for coaching from the sidelines (despite the fact that said interpretation is nearly completely in violation of what the rule says). The reasoning behind doing so was to match domestic practice to what was happening in European World Cups where the rule was generally ignored. While our coaches would coach at these events (as the coaches of the Continental fencers would), our fencers were not as practiced at being able to process this type of information during the course of a bout. It was decided that, in order to remove this inexperience disadvantage, the US should try to mirror what actually happens at the international level.
  The US Fencing Officials Commission wasn't thrilled with this "reinterpretation" of a rule and pushed to have the creation of a "sportszone" around the pistes. The first season this resulted in huge islands of space around each strip which only the fencers and officials were allowed to enter. In subsequent years this space has shrunk somewhat (and is highly variable on the space availability and numbers of strips required in a particular venue). Overall I'd say we have a fairly good compromise position. You can cheer, you can coach, yet coaches are (mostly) kept out of the ref's ear and space is maintained free of obstructions for the referee to be able to do his/her job. How clear the sportszones are kept depends in part on how agressive the referee assigners are being about convincing the refs to clear their areas, how good the particular refs are about keeping their individual areas clear, and how agressive the coaches are feeling at that competition."
  [5]
Dit toepassen van een schermzone, waarbuiten toeschouwers moeten blijven, wordt ook steeds meer toegepast tijdens Nederlandse wedstrijden. Schermers en coaches worden achter de pistes geplaatst (achter de achterlijn) en kunnen vanuit daar coachen en toekijken.

5 Coachen tijdens de partij (strip coaching)[bewerken]

Tijdens de partij kan een coach een schermer begeleiden door vanaf de zijkant te coachen.

Daarbij zijn er verschillende momenten met een ander karakter:

 • voorbereiding tot de groet (naar loper, materiaal klaarleggen, aanhaken, etc)
 • van ALLE tot Halt (tijdens de schermacties)
 • in de pauzes tussen de punten in.
 • in de pauze tussen twee manches bij een eliminatie

5.1 Wanneer (niet) coachen[bewerken]

Een goede schermer kan zelf zijn oplossingen verzinnen. Het is daarom een goede coach die weet wanneer hij NIET coached. Bijvoorbeeld omdat:

 • het binnen het didactisch plan past dat de schermer zelf oplossingen verzint.
 • de coaching waarschijnlijk meer fout doet dan goed, bijvoorbeeld wanneer de schermer al last heeft van informatie-overload of erg veel energie moet stoppen om de aandacht bij de tegenstander te leggen. Het zou dan verkeerd zijn wanneer de TC de aandacht naar hem trekt.
 • de TC de schermer het zelfvertrouwen wilt geven dat hij zelf een oplossing kan verzinnen en de coach niet (meer) nodig heeft.
 • het coachen tegen de goede orde van de ontmoeting of van de schermwedstrijd ingaat. Of dat de scheidsrechter dat zo interpreteert.
 • door het coachen de tegenstander helpt door het geven van waardevolle informatie.

5.2 De schermer is eindverantwoordelijk[bewerken]

Afhankelijk van het niveau steigt de eigen verantwoordelijkheid van de acties van de schermer. De basis is:

 • Eerst zelf denken, zelf eigen oplossing verzinnen en aanpakken. Immers: de juiste actie(keuze) wordt bepaald door de (observatie) van het moment (afstand, status, balans, tempo, etc).
 • Dan TC aanwijzingen zijn een tip, het uitvoeren ervan MAG, zelf verantwoordelijk voor het resultaat.
 • Dan een eigen plan B als TC-aanwijzing (of eigen plan) niet werkt. Dit is het terugvalscenario.

Daartegenover staat het 'stick to the plan' principe.

 • Hierbij is het JUIST uit didactische overweging belangrijk dat de leerling de aanwijzingen van de TC uitvoert, in plaats van de eigen (automatische) voorkeurshandelingen uitvoert.
 • Ook kan de coach een stuk spanningsregulatie doen, door de verantwoordelijkheid van de partij op zich te nemen. Dan valt er een stukje druk weg bij de overbelaste schermer, die daardoor beter kan schermen[6]

5.3 voorbereiding tot de groet[bewerken]

Rol van de coach is vaak meelopen, het spanningsniveau regelen, de focus naar de taak brengen, tactische aanwijzingen, informatie over de tegenstander overbrengen, etc.

5.4 tijdens schermacties[bewerken]

Tijdens schermacties mag er niet gecoached worden.

5.5 tijdens de 1 minuut rust[bewerken]

Volgens Damien Lehfeldt geldt het volgende schema: [7]

tumblr_mdjs00jamy1rto3uw.jpg

The Fencing Coach .com: Proper Methods of Strip Coaching
 • Wees kalm: rustig zijn, dat slaat over op de schermer
 • Leg acties uit: Eenvoudige aanwijzingen die niet meer dan 15 seconden duren om uit te leggen.
 • Tactisch advies: Geen aanwijzingen over het spelverloop, bijvoorbeeld: "lok pacifiteit uit". Hierbij KAN het handig zijn - wanneer de tegenstander een ervaren coach heeft - om de verwachte tactische verandering van de tegenstander te bespreken.

6 Bronnen[bewerken]

 1. 1,0 1,1 Coaches Compendium:The Art of Strip Coaching.
 2. Rorik Janssen: CHECKLIST voor een WARMING-UP PROGRAMMA
 3. technisch reglement 2007
 4. Fencing forum: coaching during bouts.
 5. http://www.fencingforum.com/forum/showthread.php?3206-Rule-t.82-and-coaching-during-bouts
 6. Railo
 7. The Fencing Coach .com: Proper Methods of Strip Coaching